Kaanch ki khidki

Kaanch ki khidki
Aur mai
Bahar ke log
Andar ki awaazein.

Advertisements